Lista de Resultados - Títulos con autor : Shimura
Lista de Resultados - Títulos con autor : Shimura

Hay 2 Resultados.

< Ant.
Saltar página: 1
Sig. >
1.Ver imagen completa El infierno del odio [videograbación] ([1963])
Kurosawa, Akira; Kikushima, Ryuzo; Tanaka, Tomoyuki; Mifune, Toshiro; Kagawa, Kyoko; Sada, Yutaka; Shimura, Takashi; Mihashi, Tatsuya; Nakadai, Tatsuya
ISBN: 0018813038
Ejemplares: 1
  WorldCatPelículas Videodisco - PelículasAdicionar a la Canasta
2.Ver imagen completa Rashomon [videograbación] (c2004)
Kurosawa, Akira; Mifune, Toshiro; Kyo, Machiko; Mori, Masayuki ; Shimura, Takashi; Chiaki, Minoru; Ueda, Kichijiro; Honma, Fumiko; Kato , Daisuke
ISBN: 1394519842
Ejemplares: 1
  WorldCatPelículas Videodisco - PelículasAdicionar a la Canasta
< Ant.
Saltar página: 1
Sig. >